Taman Perkasa Hall & Mpsp Minor Hall

Last updated on

DEWAN TAMAN PERKASA & DEWAN KECIL MPSP

 

KADAR BAYARAN

 

AKTIVITI KADAR BAYARAN
BIASA (RM) KONSESI (RM)
1. Badminton  
  2 jam 10.00 10.00
2. Dewan
  4 Jam Pertama 100.00 50.00
  Harian 150.00 75.00